tomenu

 

brikety

Firma KUPAS pri výrobe a distribúcii svojich výrokov v maximálnej možnej miere chráni životné prostredie. Z drevených odpadov vznikajúcich pri výrobe vyrába brikety, ktoré sa ďalej spaľujú a teplo sa využíva na kúrenie firemných priestorov a v ďalších technologických procesoch. Všetky obalové materiály sú recyklovateľné a používané náterové hmoty sú na vodnej báze. Kovový odpad odovzdávame na zberné miesto.

V našej firme sú uprednostňovaní dodávatelia dreva a polotovarov na jeho báze, ktorí vlastnia certifikát FSC.

tomenu