tomenu

montaz

Firma KUPAS realizuje kompletnú dodávku a montáž zariadení detských ihrísk a športovísk vrátane dopravných služieb až ku konečnému zákazníkovi. Zariadenia sa betónujú do zeme (prípadne kotvia na spevnený povrch) pomocou kovových, žiarovo zinkovaných podstáv tak, že drevo neprichádza do priameho styku so zemou - povrchom. Povrch pod detským ihriskom musí byť taký, aby vyhovoval tlmiacim nárazom na pádovú výšku podľa pokynov výrobcu.

Ak prejaví odberateľ záujem o inú formu montáže, je to možné buď formou montážnej pomoci, kedy výrobca poskytne šéfmontéra na riadenie montážnych prác alebo v prípade jednoduchších zariadení je možná aj svojpomocná montáž.


Záruky

nastrekAby firma KUPAS v maximálnej možnej miere uspokojila svojich zákazníkov, poskytuje na svoje výrobky nadštandardné záruky

10 rokov na oceľové časti žiarovo zinkované proti prehrdzaveniu
10 rokov na plastové časti z POLYSTONE
7 rokov na drevené konštrukcie proti hnilobe, plesni a drevokazným hubám
5 rokov na prasknutie a vady materiálu
2 roky na ostatné diely podliehajúce opotrebeniu

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vandalizmom, neodbornou montážou, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, prirodzeným opotrebením. Podmienkou na uplatňovanie záruk je preukázateľné bezpodmienečné dodržiavanie pokynov výrobcu na montáž a údržbu!


Servis

servisFirma KUPAS zabezpečuje na nami dodávané výrobky záručný a pozáručný servis. Vykonáva v zmysle normy EN 1176 všetky kontrolné a údržbárske úkony a prehliadky (týždenné, mesačné, ročné) a spravuje areály detských ihrísk a športovísk na kľúč. Samozrejmosťou je rýchla dodávka náhradných dielov, zvyčajne do 72 hodín, ktoré sú prakticky v celom sortimente neustále k dispozícii.
 

Hlavná ročná kontrola detského ihriska

V súlade s nariadením vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia, s platnosťou od 01.01.2011 sú detské ihriská zaradené do skupiny tzn. určených výrobkov. Posudzovanie ich zhody s technickými požiadavkami noriem bude predpokladom ich uvedenia na trh. Z nariadenia teda vyplýva povinnosť prevádzkovateľom detských ihrísk vykonávať pravidelné ročné kontroly ich technického stavu. Spoločnosť KUPAS je certifikovaná nemeckým bezpečnostným inštitútom TÜV a spĺňa legislatívne podmienky pre túto činnosť.

Novinku, ktorú sme pripravili je poskytovanie služby hlavnej ročnej kontroly detského ihriska.

Úkon zahŕňa:

  • obhliadku detského ihriska
  • kontrolu v súlade s bezpečnostnými normami
  • vydanie protokolu o prevedenej kontrole

Po vykonaní kontroly obdrží od nás prevádzkovateľ certifikát o vykonanej ročnej obhliadke. Cena sa stanovuje na základe počtu kontrolovaných prvkov na ihrisku. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom novej služby nás neváhajte kontaktovať na: kupas@kupas.sk

tomenu