tomenu

tuvlogo

certifikatPri realizácii detského ihriska je prvoradá bezpečnosť hrajúcich sa detí. Európske normy EN 1176 a EN 1177 stanovujú bezpečnostné požiadavky na hracie zariadenia, ich skúšanie, údržbu a montáž. Naše výrobky spĺňajú požiadavky noriem EN 1176 a EN 1177 pre detské hracie zariadenia ako aj normy pre príslušné športové náradie EN 1270, EN 14974. Výrobky a výrobná prevádzka sú pravidelne kontrolované a certifikované renomovanou skúšobňou TÜV. Hracie zariadenia musia byť pri inštalácii vybavené podkladom, ktorý tlmí náraz. Druh i hrúbka tlmiaceho materiálu je presne stanovená normou a závisí od výšky pádu z hracieho zariadenia.

 

Naši zákazníci dostanú pri kúpe výrobkov KUPAS montážny návod ,kde sú uvedené zásady údržby, kontroly a zoznam náhradných dielov. Každý produkt je označený identifikačným štítkom.

 

Radi poskytneme potencionálnym zákazníkom referencie našich realizácií. Vývojom alebo zmenou bezpečnostných noriem, podmienené úpravy technického prevedenia zariadení vyhradené!

tomenu